Het verhaal

WAAROM STRAATKINDEREN?
(Deze tekst hebben wij overgenomen uit de folder van het kindertehuis)
Wist u, dat er bijna 75.000 straatkinderen zijn in Manila? Zij gaan meestal de straat op, omdat er thuis geen eten en ruimte is, vluchten voor misbruik of worden verstoten. Door het leven dat zij leiden is het geen verrassing, dat 1,5 miljoen kinderen zich bezighouden met zakkenrollen, bedelen, drugsvervoer en prostitutie. Op straat eindigt het onschuldig kindzijn en wordt hun leven vernietigd. Maar, House of Refuge is in de stellige overtuiging, dat de kinderen anders willen.

VERANDER HUN LEVEN
(Deze tekst hebben wij overgenomen uit de folder van het kindertehuis)
House of Refuge Foundation zocht naar oplossingen voor de wees-, verwaarloosde, misbruikte en verstoten kinderen door hen het volgende te bieden:

1. verzorging
2. een warm huis
3. geestelijke ontwikkeling
4. verplichte en niet verplichte opleiding
5. gezondheidszorg
6. sociale, culturele en recreatieve activiteiten
7. psychische ontwikkeling

WAAROM HELPEN WIJ?
In de zomer van 2003 hebben wij het kindertehuis bezocht. Wij hadden toen wat geld bij ons van een Nederlandse vereniging. Om zeker te zijn, dat het geld goed besteed zou worden, hebben wij zelf toegezien op de besteding van het geld. Wij werden toen getroffen door de dankbaarheid van de kinderen en de leiding. Toen zagen wij, dat deze hulp geen druppel op een gloeiende plaat was, maar dat deze hulp doelgericht en effectief was. Wij hebben als uitgangspunt, dat alle gelden, die wij ontvangen zo goed mogelijk besteed moeten worden. Dat wil zeggen, voor de kinderen aldaar. Onze kosten hier zullen wij minimaal houden. Onze stichting wordt gerund door vrijwilligers, die hiervoor geen vergoeding ontvangen. Daarom komt uw geld volledig terecht bij het goede doel.
Wij willen helpen om een deel bij te dragen in de maandelijkse kosten van het kindertehuis (momenteel bedragen deze € 6000,– per maand). Daarnaast willen wij geld verzamelen voor grotere, eenmalige projecten, zoals onderhoud en inrichting van het gebouw, de autobus, opleiding van de medewerkers van het tehuis, etc. Wij zullen persoonlijk toezien op de besteding van de gelden. Dit is mogelijk, omdat bestuursleden van de Stichting House of Refuge regelmatig in de Filippijnen zijn (uiteraard op eigen kosten) en het kindertehuis dan bezoeken.

HOE KUNT U HELPEN?
U kunt een vaste maandelijkse bijdrage voldoen, al dan niet ten behoeve van een kind. Wij beschikken over de gegevens van de kinderen. U kunt een eenmalige bijdrage storten op onze rekening. Voorts kunt u denken aan cadeau’s bij b.v. jubilea, verjaardagen. Of als organisatie ons steunen, collectes, inzamelingen etc. (Onze stichting is erkend door de Nederlandse fiscus, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn, rekening houdend met de drempel) Wij zijn graag bereid langs te komen met documentatiemateriaal. U kunt niet de kinderen hiernaartoe halen. Zij wonen en horen in de Filippijnen en hopelijk krijgen ze daar op termijn een pleeggezin. Desgewenst kunnen wij regelen, dat u ook een bezoek brengt aan het kindertehuis in Manila.

Hoe kunt u ons nog meer helpen?
Door met anderen te praten over onze stichting. Wij zijn enthousiast! U ook?
Nadere informatie kunt u krijgen bij:
Stichting House of Refuge, Banningstraat 3. 3769 AA Soesterberg of email:info@shor.nl