Algemene informatie

Algemene informatie over de Stichting House of Refuge

De stichting is opgericht op 21 oktober 2003.

Onze stichting is een zgn Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Het RSIN (fiscaal)nummer is 8124.75.446

Het vestigingsadres is Banningstraat 3, 3769 AA  Soesterberg

Het bankrekeningnummer is NL98 INGB 0009 6897 20  BIC:  INGBNL2A

Statuten (download, PDF, 3,5 mb)

De bestuursleden zijn:

De heer S.J. Klarenbeek, secretaris/penningmeester  (gepensioneerd, nevenfuncties voorzitter VVE Hijmans van den Berghlaan II, Utrecht en secretaris/penningmeester van de Utrechtse Provinciale Assurantie Club)
De heer J.T. de Jong, bestuurslid voor de contacten ter plaatse,(gepensioneerd nevenfuncties: geen)
De heer R.S. van den Anker, voorzitter, (nevenfuncties: operationeel directeur Multisafe BV)

Het beleidsplan treft u aan op een aparte bijlage

Het beloningsbeleid is heel simpel. Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding, niet direct, niet indirect. Vliegtickets bijvoorbeeld betalen de bestuursleden uit eigen zak.

Externe kosten, zoals bankkosten, worden zo vele mogelijk bijgepast door de heer Klarenbeek

De doelstelling van de Stichting House of Refuge is een bijdrage te kunnen leveren aan het voortbestaan van een kindertehuis in Quezon City, Manila, Filipijnen. Het kindertehuis, genaamd House of Refuge Inc. is een zelfstandige foundation (stichting). Er is een zelfstandig bestuur en op het beleid hebben wij en willen wij geen invloed uitoefenen. De eis is wel dat het geld wat wij overmaken goed besteed wordt in overleg met ons. De afgelopen jaren is het kindertehuis minimaal 2 x per jaar bezocht door een van de bestuursleden.

Wij krijgen ter plekke verantwoording van de door ons ingebrachte gelden en dit wordt ondersteund met een jaarlijkse accountantsverklaring van het kindertehuis in Quezon City.

Onze activiteiten blijken uit het jaarverslag en beleidsplan. Eenvoudig gezegd is het inzamelen van geld en kleding de belangrijkste activiteit. Voorts willen wij in Nederland aandacht vragen voor de nood in de Filipijnen.

Onze financiële  verantwoording blijkt uit ons jaarverslag.

Tevens is iedere donateur of serieus geïnteresseerde welkom om de bankrekening te controleren.

Er is een zeer beperkt kasverkeer (opbrengst uit een spaarpotje bij een winkelier)