House of Refuge

De Stichting House of Refuge is opgericht in het najaar van 2003 met als doelstelling het financieel ondersteunen van een kindertehuis in Manila (Filippijnen). Zoals op zoveel plekken in de wereld is er ook in Manila grote nood bij alle lagen van de bevolking. Ook hier word je verdrietig van alle ellende, die zoveel mensen meemaken.

Wij werden getroffen door de omstandigheden, waaronder vele kinderen in Manila moeten leven. Manila heeft naar schatting 20 miljoen inwoners en zo’n anderhalf miljoen kinderen gaan dagelijks de straat op om op de een of andere wijze aan geld of eten te komen. Zo’n 75.000 kinderen hebben geen thuis meer. Zij leven dag en nacht op straat. Deze kinderen zijn vaak verstoten door hun ouders, zijn misbruikt en komen vroeg of laat in aanraking met het criminele circuit. Het gaat vaak al om heel jonge kinderen van onder de 10 jaar.

Deze kinderen horen gewoon een huis te hebben met warmte en liefde, moeten naar school om te leren en een normaal kinderleven kunnen leiden. Daarom is in 1991 in Manila (Marikina City) een kindertehuis geopend onder de naam ‘House of Refuge’. In dit huis kunnen maximaal 35 jongens en meisjes wonen. Inmiddels is dit kindertehuis gevestigd in Quezon City, een ander deel van Manila.

Met deze site willen wij u informeren over het leven van deze kinderen. Voorts kunt u relevante informatie nalezen van onze stichting. De doelstelling van de Stichting House of Refuge is om geld in te zamelen voor zowel het dagelijks levensonderhoud alswel grote projecten, zoals onderhoud van het gebouw etc. Het bestuur van de stichting onvangt geen vergoeding voor haar werk. Alleen de hoogst noodzakelijke kosten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld de oprichtingsakte, inschrijving Kamer van Koophandel, een brochure, deze website. Daarom gaat uw donatie volledig naar het doel. Uiteraard zijn de financiële gegevens beschikbaar ter inzage. Wilt u meer weten, mail ons dan op: info@shor.nl.
Wilt u nu al donateur worden, print dan het aanmeldingsformulier uit vul dit in en stuur dit per post of email naar ons: Stichting House of Refuge, Banningstraat 3. 3769 AA Soesterberg. Bijdragen zijn van harte welkom op rekeningnummer NL98 INGB 0009 6897 20 t.n.v. Stichting House of Refuge te Soesterberg.