Straatkinderen

Wist u, dat er bijna 75.000 straatkinderen zijn in Manila? Zij gaan meestal de straat op, omdat er thuis geen eten en ruimte is, vluchten voor misbruik of worden verstoten. Door het leven dat zij leiden is het geen verrassing, dat 1,5 miljoen kinderen zich bezighouden met zakkenrollen, bedelen, drugsvervoer en prostitutie. Op straat eindigt het onschuldig kindzijn en wordt …